Medarbetare

Inger Andersson

Leg. Sjuksköterska och KBT-terapeut.
Utbildad Mindfulnessinstruktör.

Inger har lång erfarenhet av samtalsstöd vid kris- och stressituationer.
Specialitet LCFH-rådgivare

Kontakt:

Mobil: 070-253 14 30
E-mail:  Inger.kbt@gmail.com