Om företaget

Företaget finns numer på Stora Hotellet, ”Storan” som är beläget vid Karl Johans park i Norrköping. Vi inryms i härliga lokaler med rymd och känsla i en vacker miljö.
Konvivialitet, respekten för den andre, ödmjukhet samt aktivitet är ledord för företaget såväl med individen och inför teorin och metoderna vi nyttjar.

Kogna Konsult KBT startades 1999 av Marie Refvensköld som är Leg. Psykoterapeut, Leg. Arbetsterapeut och Handledare och lärare inom KBT. Auktoriserad av sfKBT. Utbildad Mindfulness instruktör samt är grundutbildad ACT-terapeut, Acceptance Committent Therapy.

Medlem av Svenska Föreningen för Kognitiva och beteendeinriktade terapier, www.sfkbt.se

Medlem av Beteende terapeutiska Föreningen, BTF, www.kbt.se

Marie har mångårig erfarenhet av såväl slutenvårds samt primärvårdsarbete inom psykoterapi med främst inriktning på ångestsjukdomar samt depressioner. Har även lång erfarenhet av handledning inom primärvård, psykiatri, företagshälsovård och privat näringsliv. Har även ett 25 årig erfarenhet av rehabiliteringsarbete med främst traumatiska hjärnskadade och neurologiskt sjuka. Föreläser och utbildar personal inom KBT, ACT samt Mindfulness.

Har egen handledning kontinuerligt av Niklas Törneke, Psykiatriker, Leg. Psykoterapeut, Handledare och lärare inom KBT. Törneke är förespråkare för den tredje vågens beteendeterapi i Sverige, ACT, Acceptance Commitment Therapy. Känd för sina böcker: * Beteendets ABC, Ramnerö & Törneke, 2006, Studentlitteratur * RFT- Relational Frame Therapy, Törneke, 2009, Studentlitteratur.