Vad är KBT?

KBT innebär att klient och terapeut samarbetar tillsammans för att kartlägga och förstå problem/hinder i sambandet mellan tankar, känslor och beteende samt hur detta hänger ihop med personens aktuella livssituation. I terapin ligger fokus på ”nuet” och metoden är tidsbegränsad och inriktad på problemlösning. Det kan handla om att upptäcka att vi tänker och gör på ett sätt som inte fungerar och som medverkar till svårigheter för oss i vardagen. I terapin kan vi ändra på föreställningar som vi har om oss själva och andra eller ändra vårt beteende så att det blir mer ändamålsenligt.

Inom KBT arbetar man tillsammans med en hög grad av struktur och målfokusering. Behandlingsformen har vanligtvis kort behandlingstid (normalt 3-20 sessioner) och tidsramar och form varierar utifrån behov och förutsättningar.

Individens beteende och välmående påverkas av såväl yttre faktorer (miljön) som inre faktorer (tankar, känslor, fysiologi, beteenden). Dessa faktorer samverkar i ett komplext samverkan när det gäller individens hälsa och fungerande.

Nya arbetsmetoder inom KBT är ACT Acceptance Commitment Therapy och Mindfulness.

Var är du på väg i ditt liv?

Vad söker man för?

Enligt Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) är KBT den effektivaste metoden för behandling av ångest- och depressionsproblematik. I nuläget finns behandlingsmetoder utvecklade och testade för ett stort antal problemområden.

  • Olika ångesttillstånd (t ex panikångest, generaliserad ångest)
  • Fobier
  • Depression
  • Stress och utmattningssyndrom
  • Sömnstörning
  • Problem med självkänsla
  • Relationsproblem