ACT – en utveckling av KBT

ACT som behandlingsform; Acceptance and Commitment Therapy, har vi tagit in som ett komplement till KBT. ACT; Acceptance and Commitment Therapy, förkortningen uttalas som det engelska ordet act, är en tredje vågens beteendeterapi. Namnet säger vad metoden bygger på: – Börja där du är (Acceptance) och – Gå dit du vill (Commitment).

Det handlar om konsten att tänka och att hantera det som känns inom oss. Detta är en inriktning som tar stor hänsyn till beteendeförändringar, vilket ökar graden av handlingsfrihet hos individen. ACT bygger på exponering: att utsätta sig för situationer och beteendeaktivering: att välja ett annat sätt att agera. En skillnad mot traditionell KBT har ACT mer fokus på språkets funktion i våra liv samt att begrepp som acceptans, medveten närvaro och värderad riktning har en naturlig del i behandlingen.