Handledning

Handledning och teori bakgrund Handledningen bygger på inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi.
Det är dessa teorier som KBT (Kognitiv Beteende Terapi) och TBA (Tillämpad Beteende Analys) kommer från. Vi utgår från vetenskapligt bevisade principer som kopplas till varje enskild individs behov och omgivning.

Handledning, varför då? Att arbeta med människor inom olika vårdyrken kan både vara svårt och utmattande. Att ha regelbunden handledning är ett bra sätt att få verktyg för att kunna möta upp de hinder som man kan möta i möten med klienter/patienter. Det är även ett bra sätt att kvalitetssäkra sitt arbete och i verksamhet. Handledningen sker oftast 1-2 gånger i månaden, så att det blir en kontinuitet i processen.

Längden på mötena varierar beroende på antal personer. Vi kan träffas individuellt eller i en grupp på 3-8 personer. Handledarna har tystnadsplikt och etik och sekretess regleras i ett skriftligt handledningskontrakt Klinisk handledning Vi ger handledning i kognitiv beteendeterapi och beteendeanalys till personal verksam inom bl a psykiatri, primärvård, somatisk vård, företagshälsovård samt skola. Handledningen fokuserar ofta på ärenden som är aktuella i gruppen.

Handledningen utformas i samråd med handledningsgrupp och handledare. Chefs handledning kan även erbjudas. Utbildningshandledning Psykoterapihandledning för studenter på psykoterapiutbildningar i KBT.