Mindfulness – medveten närvaro.

Medveten närvaro handlar om sinnesnärvaro, och om att leva mer närvarande i nuet. Att öva sig på att se saker och ting som de är. Det handlar om att finna ett sinnelag inom sig som präglas av kvaliteter som frid, acceptans, närvaro och icke-dömande. Det är inte en metod, utan ett förhållningssätt som följer med människor i livets olika arenor. I behandlingen får klienten lära sig att vara närvarande i nuet, och på så sätt kunna bli friare att välja hur man vill agera på det som händer i tankar, känslor och kropp i varje ögonblick.

Och att inte påverkas för mycket av sina tankar och känslor, samt att tillämpa denna färdighet i vardagliga situationer. Klienten får lära sig att reglera sina känslor genom detta förhållningssätt, och öva upp sig i att tolerera sina känslor i en större utsträckning. Vid mindfulnessmeditation utvecklar man färdigheter i just detta. Meditationsformen har sitt ursprung i zenbuddismen för över 2000 år sedan men har på kort tid också blivit ett viktigt inslag i hälso- och sjukvård.

Mindfulnessträning hjälper oss till ett ökat välbefinnande och ett rikare liv, där vi lättare kan ta tillvara på varje ögonblick istället för att slukas upp av tankar på det som varit eller oro kring vad som ska komma. Forskningen visar dessutom att 8 veckors mindfulnessträning har goda effekter både vid stressrelaterade besvär och för att förebygga återfall vid återkommande depressioner.