Några platser kvar

Det finns några platser kvar på Mindfulnessgruppen. Mindfulness mot Stress och depressioner. 8 tillfällen, veckovis träffar om 2 timmar och 15 minuter. Nya kursomgångar planeras starta 12/9 kl.18.00 Kontakt och anmälan: Kontakta via mail till Kursledare Marie Refvensköld eller per telefon: 070-5373124. Målgrupp: Personer som vill hantera stress och stressrelaterade besvär. Programmet bygger på Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) av Jon Kabat-Zin och Mindfulnessbaserad kognitiv beteende terapi (MBKT) som är framtaget för återkommande depressioner.